Home

Oczyszczanie ścieków Gniezno

Ochrona wód
Polska jest, wbrew pozorom, krajem ubogim w wodę, dlatego dbałość o nią powinna być przedmiotem szczególnej troski zarówno dużych obiektów produkcyjnych (oczyszczanie ścieków przemysłowych) jak i każdego najmniejszego gospodarstwa domowego. Tam, gdzie brak jest kanalizacji dużą rolę w ochronie wód powierzchniowych i gruntowych pełnią oczyszczalnie ekologiczne Gniezno.

Przydomowe oczyszczalnie Gniezno
Są instalacjami gwarantującymi stopień oczyszczenia ścieków Gniezno do warunków określonych w normach. Prosta, nieskomplikowana budowa (przyłącze do gospodarstwa, osadnik, drenaż rozprowadzający) oraz szybki zwrot kosztów inwestycji, minimalny nakład pracy (czasem trzeba oczyścić filtry), brak nieprzyjemnych zapachów, całość instalacji ukryta w gruncie sprawiają, że przydomowa oczyszczalnia ścieków Gniezno opinie zbiera bardzo dobre wśród użytkowników i ekologów.
biologiczne oczyszczanie ścieków